Logo Henk Korthuys

Niet gerealiseerde ideeën: Poorten naar Friesland

WOLKENDRAGERSConceptvoorstel project “Poorten naar Fryslân”       langs de A7 op de Afsluitdijk

INHOUDSOPGAVE

Inleiding
Wolkendragers
Sfeerfoto’s
Tekeningen.
Locatie.
Materiaal.
Constructie.

 Inleiding

Rijdend door Friesland vallen mij de enorme ruimte, de verschillende luchten, de hoeveelheid water en de steden op. Dit uitgestrekte Friese landschap bedient zich grotendeels met horizontale lijnen van dijken, vangrails, wegen en de daarbij aangrenzende horizon. De weinige verticale elementen van bijvoorbeeld boeien aan visnetten in het IJsselmeer of van windmolens steken sterk af tegen de dominant aanwezige horizontale elementen.

Andere kenmerken die mij opvallen zijn voor mij niet te verwaarlozen onderdelen van de horizontale en verticale elementen in dit landschap, zoals zuilen van het uit 1850 daterende, Paleis van Justitie in Leeuwarden of die van de Waag in Workum, de stadswapens, de korstmossen onder aan de afsluitdijk op de grens van lucht en water, de bloemen en schapen op de dijktaluds.

Dit beeld, het spel van lijnen in de Friese architectuur en het landschap, dat na een aantal dagen op mijn reis door deze noordelijke provincie van Nederland  is ontstaan, heeft mij dusdanig geïnspireerd dat  ik voor het project “Poorten naar Fryslãn”  langs de A7 op de Afsluitdijk wolkendragers heb bedacht waarin bovenstaande impressie is samengevat. Met dit concept laat ik zien dat in Friesland een beleving van de ruimte bestaat dat op een aantrekkelijke manier versterkt kan worden. Hieronder zal ik u een beschrijving geven van mijn wolkendragers concept aangevuld met sfeerfoto’s, tekeningen en aanbevelingen voor de technische uitvoering.

Wolkendragers

De horizontale lijnen van het Friese landschap vormen de as waarop de verticale lijnen rusten. Vanuit dit uitgangspunt stel ik voor transparante wolken te construeren op  hoge zuilen die als drager dienst zullen doen. Wolkendragers dus. De tien meter hoge zuilen vormen het contrast en domineren op deze manier het bewustzijn van de ervaring met het landschap waarmee de weidsheid wordt doorbroken. Daarentegen zal dit tegelijkertijd nog eens verstevigd worden door de horizontale wolk die de lucht en de wolken reflecteren. Hiermee lijkt het contrast van de zuilen weer te worden opgeheven met het landschap, maar in dit geval gebeurt het tegenovergestelde. De wolkendragers brengen de  lucht  dichterbij en maken het contrast zichtbaar. Het is het naar voren halen van de wollige wolken die van vrijwel ieder standpunt in Friesland van horizon tot horizon te zien zijn en reflecteren de wollige schapen en bloemen op onderliggend dijktalud.


 

Een complete drager met wolkenobject bedraagt vanaf de kruin van de dijk in totaal meer dan 13 meter, vanaf de A7 zelf, zelfs 17 meter.

Elf zuilen of ook wel elf wolkendragers zullen synoniem staan voor de elf steden van Friesland, die op hun beurt synoniem zijn aan Friesland zelf, met daarop de wolkenobjecten die de ruimte van het Friese landschap verbeelden, zoals de zuilen van het Paleis van Justitie in Leeuwarden, die de drager met het wapen van Friesland ondersteunen en waarmee de wolkendragers tevens de link met de historie dragen. Zo zal op elke sokkel van de wolkendragers het stadswapen van één van de elf steden te zien zijn.

De onderlinge afstand tussen de zuilen heb ik gevonden door de lijn van de Afsluitdijk te verlengen door Friesland en haaks op deze lijn de steden af te zetten.

Tussen de eerste en de laatste zuil zit, in de door mij gekozen schaal, zodoende 850 meter.

Op deze wijze wordt de relatie tussen de Afsluitdijk en de onderlinge afstand tussen de elf steden gelegd.

De zuilen in de kleur van de korstmossen en sokkels in de kleur van de wieren die zich onder aan het dijktalud bevinden brengen zo de verbinding tot stand met dat wat zich onder aan de dijk bevindt maar door niemand wordt opgemerkt vanwege de snelheid waarmee iedereen de Afsluitdijk passeert.

Bewust of onbewust zullen de wolkendragers associaties oproepen met andere verticale elementen in het landschap zoals de kerken en de vuur- en watertorens. Maar ook zullen zij de bezoeker voorbereiden op nieuwe verticale elementen zoals de vele windmolens die recent deel zijn gaan uit maken van het Friese landschap. Ook roepen zuilen associaties op van poorten, statige entrees, zoals de 8 zuilen van het Paleis van Justitie daadwerkelijk doen.

Bovenop de wolkendragers bevinden zich in RVS de silhouetten van drie in elkaar gestrengelde, zes meter brede en twee meter dertig hoge wolken, welke de omringende lucht en wolken zacht in zich zullen spiegelen en door de openheid de achterliggende lucht zichtbaar houden. Uit kostenoverwegingen zijn deze wolken op alle dragers gelijk, echter op elke drager 30 graden gedraaid t.o.v. de vorige zodat bij het langsrijden de contouren steeds anders zullen zijn. Zodoende wordt er in totaal 330 graden gedraaid zodat de 360 graden mist. Dat is echter alleen voorbehouden aan de oplettende kijker.

Door de wolkendragers boven op de kruin van de dijk te plaatsen zullen zij niet alleen “landmarks” zijn voor bezoekers aan Friesland per fiets of auto maar ook bakens voor de scheepvaart vanuit zowel de Waddenzee als het IJsselmeer.

Doordat zich onder aan het dijktalud een fietspad bevindt zijn fietsers in staat om de zuilen van dichtbij te zien en zo kennis te maken met de stadswapens van de elf Friese steden.

 Sfeerfoto’s


Paleis van Justitie met acht zuilen in Leeuwarden

 
Detail zuil Paleis van Justitie in Leeuwarden

 
Detail zuil van de Waag in Workum


Wolken van bloemen op het dijktalud van de Afsluitdijk

 
De kleur van de wieren onder aan de dijk op de grens van lucht en water

 
De kleur van de korstmossen op de basaltblokken onderaan de dijk

Locatie

De wolkendragers moeten komen op de kruin van de dijk langs de A7/E22, tussen de uitkijktoren en het Kornwerderzand op voldoende afstand van de uitkijktoren zodat deze geen concurrentie aangaat met of deel lijkt uit te maken van de wolkendragers.

De wolkendragers zijn bereikbaar voor fietsers en zichtbaar voor autoverkeer en voor de scheepvaart vanaf zowel de Waddenzee als het IJsselmeer, maar bij helder weer ook vanaf het Friese vasteland.

Materiaal

Een sokkel van gestort beton met kleurtoevoeging.
De stadswapens op de sokkel van Makkummer tegels.
Een metalen voetplaat met daarop een metalen trusconstructie.
Verlijmd piepschuim met kunststof coating afgewerkt met ijzerpoeder.
De wolk van gelaserde RVS 316 plaat.

Constructie

De gehele constructie zal worden doorgerekend door een constructiebureau.

 

 Designed by Webproof